PRIVACYBELEID

PRIVACYSTATEMENT

Beveiligen
Kroon VOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Kroon VOS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u de website van Kroon VOS bezoekt, zullen enkele gegevens automatisch worden verstrekt (o.a. uw IP-adres, datum en tijd van het bezoeken van de site en de door u gebruikte browser). De door u aan ons verstrekte gegevens, zoals naam en e-mailadres worden eveneens verwerkt. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Doeleinden gegevensverwerking
Kroon VOS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (post of e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Kroon VOS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Bestaande uit dienstverlening, bijvoorbeeld het uitvoeren van de verhuis-administratie.

Gegevens bewaren
Kroon VOS bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen
Kroon VOS verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Kroon VOS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website www.lieskroon.nl gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Kroon VOS te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kroon VOS heeft hier geen invloed op.

Kroon VOS heeft Google geen toestemming gegeven om via Kroon VOS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Kroon VOS heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Vragen/recht op inzage
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kroon VOS of wenst u inzage te hebben in uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@lieskroon.nl. Kroon VOS zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.